Kvalita masa prasat a brojlerových kuřat vykrmovaných s použitím nanotechnologií

ADAMEC, Tomáš, DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a ZABLOUDILOVÁ, P., 2011 Kvalita masa prasat a brojlerových kuřat vykrmovaných s použitím nanotechnologií. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2011. Nitra: Agrokomplex, s. CD. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11105.pdf
Abstrakt

Sledován byl vliv aplikace nátěru s obsahem TiO2 na stěny haly, kdy klesla ve výkrmu prasata produkce amoniaku o 1,6 %. Dále ověření nátěru stěn s obsahem TiO2 při osvětlení zdrojem se specifickou vlnovou délkou světla. Další technologie s elektricky upravenou vodou ve výkrmu prasat aplikována ve 4% a 8% a ve výkrmu brojlerů při přimíchání do napájecí vody vmíchané při přípravě mokré krmné dávky. Další byla aplikací ionizace ovzduší v provozní ověřováním ověřování výkrmu brojlerů, kdy se vlivem ionizace se snížily emise NH3 o 32,4 %, CH4 o 17,5 % a CO2 o 9,1 % a došlo k redukci emise prachu 35,1 u frakce PM10 a o 37,2 % u frakce PM2,5 %. Ve všech případech nebyly ovlivněny technologické kritéria kvality masa, pH, barva masa v hodnotách L, a*,b*, samovolná ztráta vlastní šťávy a ztráty hmotnosti po tepelných úpravách a ani kritéria senzorického hodnocení.

ProjektVyužití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat