Kvalita masa přeštických prasat

VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Kvalita masa přeštických prasat. Náš chov, 2014, roč. 74(10), s. 36-37. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14125.pdf
Abstrakt

Kvalita masa je ovlivněna mnoha faktory během odchovu a výkrmu prasat až do jejich porážky a procesu zpracování masa. Jed­ním z těchto faktorů je i výživa. Cílem studie bylo zjistit vliv lněného šrotu v krmné dávce prasat na kvalitu masa. Šestnáct prasat plemene přeštické černostrakaté bylo rozděleno do dvou skupin a tři měsíce před porážkou krmeno buď kontrolní krmnou směsí (skupina C) nebo krmnou směsí obsahující 7 % lněného šrotu (skupina L). Příjem krmiva i vody během experimentu byl zajištěn ad libitní. Ukazatele jatečně hodnoty nebyly dietou ovlivněny. Rovněž výše průměrného denního přírůstku prasat ne­byla signifikantně ovlivněna zařazením lněného šrotu do krmné dávky vykrmovaných prasat. Podíl intramuskulárního tuku byl zjištěn nižší u skupiny L (1,94 ± 0,37 %) v porovnání se skupinou C (2,32 ± 0,71 %). Naopak podíl svaloviny byl zjištěn u skupiny L vyšší. Rovněž ukazatele kvality masa a obsah celkového cholesterolu v mase nebyl dietou signifikantně ovlivněn (P >0,05).

ProjektVyužití metod molekulární genetiky jako nástoje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat
OdděleníChov prasat