Kvalita píce vojtěšky seté v podmínkách sucha

LANG, J., NEDĚLNÍK, J., LOUČKA, Radko a JAMBOR, V. Kvalita píce vojtěšky seté v podmínkách sucha. Úroda, 2021, roč. 69(12/2021, vědecká příloha časopisu), s. 659-664. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21091.pdf
Abstrakt

Na lokalitě Troubsko byla zjišťována kvalita píce vojtěšky seté v suchých a teplých letech 2018 – 2020. Vojtěška byla sklízena třikrát ročně ve fázi butonizace. Bylo zjištěno, že sucho a teplo snižuje kvalitu píce formou předčasného stárnutí rostlin: dochází ke zvýšení obsahu sušiny, ke zvýšení obsahu neutrálně a acido detergentní vlákniny, při poklesu dusíkatých látek. V suchých letech je potřeba časovat sklizeň i na základě obsahu sušiny, nejen na základě růstové fáze rostliny. Obsah sušiny by neměl překročit 20 % podílu.byla dosažena v červeném spektru, naopak nejmenší rozlišovací schopnost ze sledovaných vegetačních indexů byla získána v zeleném spektru. Výhodou dálkového snímání je přehled o celém poli ve srovnání s odběrem vzorku pro chemický rozbor z vybraného místa na poli.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat