Kvalita vajec slepic z různých systémů ustájení

ENGLMAIEROVÁ, Michaela Kvalita vajec slepic z různých systémů ustájení. Drůbežář-hydinár, 2016, roč. X(1), s. 4-5. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16200.pdf
Abstrakt

V současné době je brán velký zřetel na kvalitu produktů. V případě vajec je kvalita ovlivňována řadou faktorů, mezi které patří i systém ustájení slepic. Z hlediska ekonomiky je nejvýhodnější chov slepic v obohacených klecích. Velkou předností je vysoká užitkovost slepic, vysoká produktivita práce, lepší zdravotní stav slepic, vyšší kvalita vajec a nízká kontaminace vaječného povrchu mikroorganismy.

ProjektIdentifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce