Kvalitativní parametry píce a siláží luskovin - průběžné výsledky

JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika., 2021 Kvalitativní parametry píce a siláží luskovin - průběžné výsledky. In Predikce nutriční hodnoty krmiv a konzervace objemných krmiv - prezentace. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 1-20. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21197.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo posoudit kvalitativní parametry píce a siláží hrachu, pelušky, lupiny bílé a úzkolisté. Testovány byly píce luskovin ve fázích plný květ, odkvetlé, zelené plné lusky a vosková zralost. Všechny vzorky byly analyzovány na chemické složení (sušina, popel, tuk, NL, vláknina, NDF, ADF a ADL). Siláže vytvořené do pokusných kontejnerů byly navíc testovány na in vivo stravitelnost živin. Nejvyšší výnos byl zjištěn u pelušky a lupiny úzkolisté. Nejvíce dusíkatých látek bylo zjištěno u lupiny bílé. Nejvyšší obsah NDF byl zjištěn u hrachu. Stravitelnost všech živin byla nejvyšší u lupiny bílé a úzkolisté.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat