Kvalitativní parametry píce lupiny bílé a úzkolisté

JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Kvalitativní parametry píce lupiny bílé a úzkolisté. Krmivářství, 2020, roč. 24(6), s. 38-39. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20154.pdf
Abstrakt

Lupina bílá (Lupinus albus) a lupina úzkolistá {Lupinus angustifolius) jsou zajímavými alternativami sójového extrahovaného šrotu v krmných dávkách přežvýkavců. V mnoha zemích jsou tyto bílkovinné plodiny využívány i pro produkci píce, určené zejména k silážování. Cílem naší studie bylo stanovení výnosových parametrů, chemického složení a stravitelnosti píce u lupiny bílé a lupiny úzkolisté. Výsledky studie ukázaly vyšší výnosy u lupiny bílé, ale vyšší kvalitu (zejména obsah NL a stravitelnost OH) u lupiny úzkolisté.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat