Kvalitativní parametry porostu srhy laločné

JANČÍK, Filip a KUBELKOVÁ, Petra. Kvalitativní parametry porostu srhy laločné. Krmivářství, 2012, roč. 16(3), s. 34-36. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12059.pdf
Abstrakt

Cílem prezentované práce bylo stanovit kvalitativní ukazatele srhy laločnaté v různých fázích růstu a posoudit jejich změny. Vzorky byly odebírány ve dvouletém období z první seče monokulturního porostu srhy v růstových fázích od druhého kolénka po střed květu. V průběhu stárnutí porostu docházelo ke zvyšování obsahu vlákniny, jednotlivých frakcí vlákniny a INDF a naopak ke snižování obsahu NL, PDI, NE a stravitelnosti OH. Vzhledem ke všem kvalitativním parametrům a také výnosu živin je optimálním termínem sklizně srhy období před metáním. Prezentované výsledky jsou využitelné k přesnějšímu sestavování krmných dávek skotu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat