Kvalitní odchov prasniček rozhoduje o jejich reprodukční užitkovosti

VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Kvalitní odchov prasniček rozhoduje o jejich reprodukční užitkovosti. Náš chov, 2011, roč. 71(5), s. 77-79. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11047.pdf
Abstrakt

Základním předpokladem optimální celoživotní užitkovosti prasnic je jejich správná příprava před produkčním obdobím. Nevhodným postupem odchovu prasniček a jejích přípravy před prvním zapuštěním si znemožňujeme dosažení maximální užitkovosti reprodukce stáda. Kvalitu odchovu prasniček lze hodnotit jejich připraveností na reprodukční období, kam můžeme řadit jejich hmotnost v určitém věku, výšku hřbetního tuku, kondici a zdravotní stav, s čímž úzce souvisí rychlost a kvalita nástupu první říje.

ProjektStanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat
OdděleníChov prasat