Kvalitu ovlivňuje mnoho faktorů

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav a HAKL, J. Kvalitu ovlivňuje mnoho faktorů. Náš chov, 2009, roč. 69(8), s. 34-35. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9069.pdf
Abstrakt

Kvalitu krmiv, která rozhoduje o kvalitě mléka a masa lze hodnotit podle několika kritérií. Cílem pokusu bylo zjistit korelace mezi obsahem a stravitelností vlákniny a ostatních kvalitativních ukazatelů u 15 kukuřičných hybridů. Bylo zjištěno, že při zvyšování sušiny se zvyšoval obsah škrobu a netto energie, zatímco obsah vlákniny a dusíkatých látek klesal. Při poklesu stravitelnosti vlákniny se hodnoty netto energie díky rostoucímu obsahu škrobu zvyšovaly.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat