Kvantifikace úrovně osvětlení ve stáji dojnic

KNÍŽEK, Josef, STANĚK, Stanislav a DOLEJŠ, Jan., 2012 Kvantifikace úrovně osvětlení ve stáji dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 33-35. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12191.pdf
Abstrakt

V průběhu roku 2011 byla měřena téměř systematicky intenzita osvětlení ve stájí dojnic. Bylo klasifikováno 11 period po 9-26 dnech. Denní průměrná intenzita byla v rozsahu 54,3 – 436,3 Ix. Zároveň byly soustavně evidovány produkce mléka a meteorologické podmínky (teplota, relativní vlhkost a tlak vzduchu). Regresní multilineární model (r2=0,77) ukázal, že intenzita osvětlení ovlivňuje nádoj mléka v rozsahu 0-2,45 kg/ks/den. Korelace mezi nádojem mléka a intenzitou osvětlení byla r = +0,636. Vliv intenzity osvětlení na produkci mléka byl vyšší než u teploty vzduchu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat