Kvasinky ve výživě dojnic.

ČERMÁKOVÁ, Jana, DOLEŽAL., Petr a KUDRNA, Václav., 2009 Kvasinky ve výživě dojnic.. In MendelNet 09 Agro. Brno: MZLU, s. CD. ISSN 978-80-7375-352-8
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9193.pdf
Abstrakt

Cílem tohoto pokusu bylo stanovit vliv kvasinkové kultury Saccharomyces cerevisiae ve výživě dojnic. V prvním pokusu byl zkoumám vliv zvyšujícího se dávkování 0, 0.4, 0.6, 0.8 g) kvasinkové kultury na in vitro stravitelnost kukuřičné siláže, vojtěškové siláže a směsných krmných dávek (TMR) jednak v bachorové tekutině a dále pepsin-celulázovou metodou. V provedených laboratorních experimentech nebyl zjištěn vliv kvasinkové kultury na stravitelnost kukuřičné siláže, vojtěškové siláže a směsných krmných dávek (P > 0.05). Dále byl proveden výzkum působení dvou rozdílných kvasinkových kmenů Saccharomyces cerevisiae přidávaných do krmné dávky vysokoužitkových dojnic na denní nádoj, složení mléka a zdravotní stav zvířat. V pokusu bylo použito 24 dojnic, které byly rozděleny do tří vyrovnaných skupin. První skupina dojnic byla kontrolní (K) bez přídavku kvasinek v krmné dávce, druhá skupina dojnic dostávala přípravek Biosaf Sc 47 (B) a třetí skupina dojnic přípravek Levucel 1020 (L).

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat