Lapák hmyzu s atraktantem z přírodního substrátu

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Lapák hmyzu s atraktantem z přírodního substrátu. Autoři: BARTÁK, Miroslav, KUBÍK, Štěpán, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. . Patentový spis CZ 306530 B6. 2017-01-18.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz17037.pdf
Abstrakt

Řešení se týká lapáku hmyzu s atraktantem z přírodního substrátu. Atraktant obsahuje vodu, dále nejméně 0,01 % hmotn. vakuově odpařeného přefiltrovaného extraktu z přírodního substrátu, který byl získán z potravinového materiálu rozpuštěného rozpouštědlem na bázi organických rozpouštědel nebo etylalkoholu, a dále atraktant obsahuje nejméně 0,1 % hmotn. detergentu, přičemž atraktant je umístěn nejméně do dvou misek rozdílné barvy, jejichž hloubka je minimálně 1 cm a objem je alespoň 500 ml. Tento lapák umožňuje záchyt širokého druhového spektra dvoukřídlého hmyzu a jeho částečnou konzervaci, což je zvlášť výhodné při kvalitativních taxonomických a faunistických studiích.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat