Lapák hmyzu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Lapák hmyzu. Autoři: BARTÁK, Miroslav, KUBÍK, Štěpán, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20571 U1. 2010-03-01.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz10021.pdf
Abstrakt

Lapák hmyzu, umožňuje odchyt hmyzu bez možnosti zpětného úniku. Skládá se z odběrové nádobky, do níž je otvorem zasunuta soustava dvou, popřípadě tří válců, mezi nimiž je provlečena tkanina odchytové části lapáku. Odběrová nádoba je až po vstupní otvor naplněna konzervační tekutinou.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat