Lineární popis vemene koz, množství mléka a počet somatických buněk

NOVOTNÁ, Klára, SVITÁKOVÁ, Alena, NOHEJLOVÁ, Lenka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a FANTOVÁ, Milena. Lineární popis vemene koz, množství mléka a počet somatických buněk. Náš chov, 2018, roč. 78(7), s. 38-39. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18083.pdf
Abstrakt

Byl hodnocen vliv lineárního popisu tvarových charakteristik vemen koz na množství nadojeného mléka a počet somatických buněk v mléce. Celkem bylo v jednom chovu hodnoceno 487 bílých krátkosrstých koz. Stanoveno bylo sedm základních charakteristik – souměrnost vemene, jeho hloubka, šířka, délka struku a jeho postavení, zadní upnutí vemene, rozpolcení vemene. Z výsledků vyplývá, že charakteristiky ve tvaru vemene ovlivňují užitkové vlastnosti a lze považovat za funkční znaky charakterizující zdraví zvířete, a tím i rentabilitu chovu.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce), Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat