Lipofilní vitamíny a jejich stabilita v silážích a seně

LOUČKA, Radko. Lipofilní vitamíny a jejich stabilita v silážích a seně. Krmivářství, 2009, roč. 13(1), s. 16-18. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9004.pdf
Abstrakt

V práci je zdůrazněna nutnost zabývat se obsahem vitaminů a jejich stabilitou v konzervovaných krmivech. Doporučuje se další výzkum zaměřit na změny v obsahu karotenů vlivem technologických zásahů a biochemických procesů probíhajících při sklizni, konzervaci a skladování bílkovinných a polo-bílkovinných pícnin.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat