Lokalizátor ustájených zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE.. Lokalizátor ustájených zvířat. Autoři: HART, Jan, KNÍŽKOVÁ, Ivana, HARTOVÁ, Veronika a KUNC, Petr.. Česká republika. Patentový spis CZ 309188 B6. 2022-03-16.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz22069.pdf
Abstrakt

Vynález se týká lokalizátoru zejména dojnic ve stáji založeného na bezdrátovém určení polohy konkrétní dojnice, resp. jakéhokoliv zvířete ve stáji a na pastvě, bez narušení klidu ustájeného zvířete. se týká lokalizátoru zejména dojnic ve stáji založeného na bezdrátovém určení polohy konkrétní dojnice, resp. jakéhokoliv zvířete ve stáji a na pastvě, bez narušení klidu ustájeného zvířete.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat