Lupina jako jadrné krmivo ve výživě dojnic

HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Lupina jako jadrné krmivo ve výživě dojnic. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 430-434. ISBN 978-80-260-2514-6.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran592
Interní odkaz13125.pdf
Abstrakt

Bílkovinné doplňky jsou nepostradatelnou součástí krmných dávek vysokoužitkových dojnic. V důsledku rozšíření nemoci BSE u skotu bylo v Evropské unii zakázáno krmení přežvýkavců živočišnými protein a rybí moučkou. Tato omezení vyřadila osvědčené bílkovinné zdroje živočišného původu, jejichž předností byla nižší degradovatelnost, zaručující dostatečný přísun proteinu do tenkého střeva. Pozornost se proto obrátila především na bílkovinné zdroje rostlinného původu. Lupina představuje vhodné krmivo díky svému významnému obsahu dusíkatých látek a tuku s vysokým podílem žádaných nenasycených mastných kyselin.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat