Lupina – kvalitní objemné krmivo

LOUČKA, Radko., 2023 Lupina – kvalitní objemné krmivo. In Uspořádání semináře, Pasohlávky 2. 2. 2023. : , s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz23009.pdf
Abstrakt

Cílem projektu je prohloubit informace a poznání o nových způsobech využití lupiny. Z každé pěstované odrůdy byla v roce 2021 vytvořena také siláž do IBC kontejneru, která byla následně využita pro stanovení chemického složení a zejména pro stanovení in vivo stravitelnosti živin. Stravitelnost živin byla provedena na 6 skopcích s využitím dvoutýdenní přípravy a čtyřdenního odběrového období. V roce 2022 proběhly obdobné experimenty jako v roce 2021 s tím, že kromě lupiny bílé byla pěstována i lupina žlutá (odrůda Salut). Obsah NDF a ADF byl nejvyšší u lupiny úzkolisté. Ve stravitelnosti OH, vlákniny, NDF a tuku převyšovala ostatní siláž lupiny úzkolisté. Práce byla zpracována za podpory grantu NAZV QK21010344.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat