Lze prevencí, profylaxí a biosecuritou omezit vznik rezistence k antimikrobním látkám?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Lze prevencí, profylaxí a biosecuritou omezit vznik rezistence k antimikrobním látkám?. Veterinářství, 2021, roč. 71(11), s. 628-634. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21188.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na vyhodnocení možnosti omezení vzniku rezistence k antimikrobiálním látkám prostřednictvím dodržování zásad správné chovatelské praxe s důrazem na zajištění odpovídající úrovně imunity mláďat, optimalizace chovného prostředí, výživy a napájení, minimalizace stresu a potenciálního rizika expozice zvířat patogenům. Zavedení a důsledné dodržování zásad biologické bezpečnosti vede ke snížení morbidity a mortality, a tím i ke snížení množství antimikrobik, používaných v chovech s následným zlepšením produkčních i reprodukčních ukazatelů a konečně i ekonomické profitability chovatelů. Dalším z faktorů umožňujících snížení množství antimikrobiálních látek používaných v chovech bude v nejbližší budoucnosti vakcinace.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat