Mäsová úžitkovosť holštajnských býkov z výkrmu baby-beef

VRŠKOVÁ, M., POLÁK, P. a KRUPA, Emil. Mäsová úžitkovosť holštajnských býkov z výkrmu baby-beef. Maso, 2012, roč. 23(3), s. 42-45. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12062.pdf
Abstrakt

„Boli analizované možnosti intenzívneho výkrmu na báze kompletných kŕmnych zmesí tzv. výkrm baby-beef, ktorý využíva vysokú rastovú schopnosť býčkov mliečnych plemien do veku jedného roka. Býčky holštajnského plemena dosiahli priemernú živú hmotnosť na konci výkrmu 278,41 kg vo veku 245 dní pri priemernej dennej spotrebe 4,49 kg zmesi a priemernom dennom prírastku 1124 g. Zo skupiny býkov sme vybrali 6 kusov na analýzu ukazovateľov jatočnej hodnoty. Podľa normy SEUROP sme 5 kusov zaradili do triedy akosti R2 a jeden kus U2. Priemernú hmotnosť po zabití v teplom stave sme zistili 154,00 kg, čo predstavuje jatočnú výťažnosť 51,56 %. Podiel mäsa 1. triedy z hmotnosti jatočnej polovice bol 38,88 % a loja 4,7 %. Potvrdili sme, že predlžovaním výkrmu sa zvyšuje obsah tuku v mäse (1,567 g.100g–1) a následne sa zvyšuje aj energetická hodnota (448,015 kJ.100g–1). Zo sledovaných mastných kyselín v intramuskulárnom tuku musculus longissimus thoracis et lumborum mala najväčší podiel mononenasýtená mastná kyselina olejová (44,93 %), nasledovali nasýtené mastné kyseliny palmitová (24,44 %) a steárová (16,46 %). Z esenciálnych mastných kyselín mala najvyšší podiel k. linolová (8,3 %). Výkrm baby-beef je vhodnou alternatívou využitia býčkov mliečnych plemien pri dosiahnutí veľmi dobrých jatočných ukazovateľov.“

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat