Má analýza chovného prostředí pro farmáře význam?

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Má analýza chovného prostředí pro farmáře význam?. Náš chov, 2012, roč. 72(6), s. 66-68. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12054.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vybraných aspektů vzájemných vztahů mezi organismem chovaných zvířat a bioklimatem – vytvářením optimálních podmínek chovného prostředí v chovech hospodářských zvířat. V optimálních podmínkách stájového prostředí lze dosáhnout optimální konverze krmiva, a tím i přírůstku. Maximum energie přijaté v krmivu je možno využít na produkci. Jedná se o jeden ze strategických ukazatelů, rozhodujících nejen o zdraví zvířat, které je předpokladem dosažení optimálních produkčních i reprodukčních parametrů, a tím i ekonomické rentability chovu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat