Má bioklima vliv na biosecurity v chovech hospodářských zvířat?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, TITTL, K. a VOKŘÁLOVÁ, J., 2010 Má bioklima vliv na biosecurity v chovech hospodářských zvířat?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 54-57. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10240.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vybraných aspektů vzájemných vztahů mezi biosecurity – ochranou chovu před zavlečením infekce a jejího šíření na farmě a bioklimatem – vytvářením optimálních podmínek chovného prostředí v chovech hospodářských zvířat.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat