Má biosecurita vliv na snížení používání antimikrobik v chovech prasat?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a PRÁŠEK, Josef. Má biosecurita vliv na snížení používání antimikrobik v chovech prasat?. Náš chov, 2021, roč. 81(12), s. 41-44. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21257.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech prasat a jejich vlivu na snížení spotřeby antimikrobiálních látek zohledňující způsob průniku a šíření infekce v chovu prasat zvířaty, lidmi, stájovým prostředím, vozidly, krmivem a vodou, výkaly a podestýlkou, pracovními nástroji a pomůckami a volně žijícími zvířaty.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat