Má biosekurita vliv na výskyt antimikrobiální rezistence v chovech?

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Má biosekurita vliv na výskyt antimikrobiální rezistence v chovech?. Selská revue, 2021, roč. 2021(6), s. 84-87. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21215.pdf
Abstrakt

Odpovídající hygienická úroveň chovu je předpokladem udržení dobrého zdravotního stavu a dosažení vysoké úrovně produkčních a reprodukčních ukazatelů v chovech. Nedílnou součástí preventivních opatření je biosekurita. Podceňování jednotlivých opatření biosekurity s sebou přináší nejprve snížení užitkovosti s následným nárůstem frekvence výskytu onemocnění a tím i zvýšení nákladů spojených s léčbou při současném zvýšení rizika úhynu zvířat, čímž samozřejmě dojde i ke snížení ekonomické rentability chovatele.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat