Má čistota povrchu těla dojnic vliv na kvalitu mléka?

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2015 Má čistota povrchu těla dojnic vliv na kvalitu mléka?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 33-37. ISSN 978-80-7403-145-8
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz15178.pdf
Abstrakt

Studie je zaměřena na analýzu vztahu mezí čistotou povrchu těla dojnic a kvalitou syrového mléka. Sledování se uskutečnilo v průběhu 5 měsíců u 100 dojnic na 10 farmách s různými technologickými systémy chovu, různou úrovní hygieny chovného prostředí, krmení, napájení i hygieny struků před dojením. Čistota povrchu těla (okolí kořene ocasu, horní části stehen, břicha, vemene a distální části pánevních končetin) byla hodnocena před dojením podle stupnice podle Reneaua et al. V individuálních vzorcích mléka byly sledovány vybrané mikrobiologické ukazatele kvality mléka (celkový počet mikroorganismů – CPM, počet koliformních bakterií – CB, počet somatických buněk -PSB). Experimentální data byla analyzována v programu Statistica (StatSoft). Na základě získaných hodnot je možné konstatovat, že úroveň hygieny chovného prostředí přímo ovlivňuje hygienické skóre čistoty povrchu těla, respektive mléčné žlázy a následně i mikrobiologickou kvalitu mléka.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat