Má dezinfekce vliv na antimikrobiální rezistenci v chovech?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Má dezinfekce vliv na antimikrobiální rezistenci v chovech?. Náš chov, 2022, roč. 82(6), s. 66-68. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22106.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vlivu dezinfekce na potenciální riziko vzniku antimikrobiální rezistence jako významného předpokladu snižování spotřeby antimikrobiálních látek v chovech.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat