Má dodržování biosekurity pro farmáře význam?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K. Má dodržování biosekurity pro farmáře význam?. Náš chov, 2013, roč. 73(4), s. 72-74. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13034.pdf
Abstrakt

Biosekurita, jako nedílná součást managementu zdraví stáda, je významným předpokladem produkce zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu. Předkládaná práce je zaměřena na posouzení vlivu mož­nosti snížení rizika průniku onemocnění na farmu pro 1200 prasnic zavedením a dodržováním opatření biosekurity s důrazem na vyhodnocení vybraných ukazatelů zdraví a ekonomické rentability. Zavedením programu biologické bezpečnosti Tekrocid došlo ke snížení průměrného počtu úhynů u všech kategorií prasat o 3,5 %, což představuje 2 241 225 Kč a úsporu celkových nákladů na medikaci ve výši 746 725 Kč.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat