Má dodržování zásad správné chovatelské praxe vliv na spotřebu antimikrobik?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef., 2022 Má dodržování zásad správné chovatelské praxe vliv na spotřebu antimikrobik?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2022. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 35-37. ISSN 978-80-7403-277-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz22243.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vlivu managementu chovu na spotřebu antimikrobiálních látek. Zvířata chovaná v souladu se zásadami správné zemědělské praxe, kterým je věnována odpovídající péče, a jež jsou ustájena v komfortních stájích, mají vyšší odolnost, čímž dojde ke snížení spotřeby antimikrobních látek.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat