Má dojení ovcí vliv na úroveň welfare?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, TOMÁNEK, Milan a KNÍŽEK, Josef. Má dojení ovcí vliv na úroveň welfare?. Veterinářství, 2013, roč. 63(11), s. 856-860. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13179.pdf
Abstrakt

Cílem naší práce bylo zjistit vliv způsobu dojení ovcí na koncentraci kortizolu v krevním séru. Dvacet kříženek plemen šumavská ovce a lacaune (S x LA) a dvacet ovcí plemene východofríská ovce (VF) bylo rozděleno do dvou skupin. První skupina (deset ovcí) byla dojena ručně a druhá skupina (deset ovcí) byla dojena strojem v průběhu dvou laktací. Vzorky krve byly odebírány v průběhu večerního dojení na začátku a na konci laktace. Zjištěná data byla vyhodnocena metodou obecného lineárního modelu v programovém balíku StatSoft. U strojně i ručně dojených kříženek (S x LA) byly koncentrace kortizolu signifikantně nižší (P < 0,01) před dojením ve srovnání s koncentracemi kortizolu zjištěnými v krevním séru bahnic po dojení. Nebyl prokázán statisticky významný vliv různého způsobu dojení na koncent­raci kortizolu v krevním séru.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníBiologie reprodukce, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat