Má management chovu vliv na zdraví a spotřebu antimikrobiálních látek?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Má management chovu vliv na zdraví a spotřebu antimikrobiálních látek?. Náš chov, 2022, roč. 82(12), s. 60-62. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22240.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vlivu managementu chovu na spotřebu antimikrobiálních látek. Zvířata chovaná v souladu se zásadami správné zemědělské praxe, kterým je věnována odpovídající péče, a jež jsou ustájena v komfortních stájích, mají vyšší odolnost, čímž dojde ke snížení spotřeby antimikrobních látek.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat