Má použití podlahových roštů vliv na mikroklima ve venkovních individuálních boxech pro ustájení telat?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2013 Má použití podlahových roštů vliv na mikroklima ve venkovních individuálních boxech pro ustájení telat?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2013. Brno: ČHMÚ, s. 28-32. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13167.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv využití podlahových roštů ve venkovních individuálních boxech na vybrané fyzikálně chemické parametry bioklimatu (teploty a relativní vlhkosti vzduchu) při odchovu telat v průběhu mléčné výživy. Teplota a relativní vlhkost vzduchu vnějšího prostředí, ve VIB s rošty a bez roštů, v životní zóně telat byly sledovány digitálními datáloggery v hodinových intervalech v průběhu čtyř makroklimatických období (horké léto – HL, mírné léto – ML, přechodné období – PO a mírná zima – MZ) po dobu sedmi měsíců Naměřené hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou obecného lineárního modelu v programu Statistica. Ve VIB s rošty byly prokázány statisticky významně vyšší hodnoty teploty vzduchu pouze v průběhu přechodného makroklimatického období. Hodnoty relativní vlhkosti vzduchu ve VIB bez roštů byly v průběhu všech sledovaných makroklimatických období (MZ, PO, ML, HL) statisticky neprůkazně vyšší.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat