Má stájové prostředí vliv na zdraví?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2015 Má stájové prostředí vliv na zdraví?. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, s. 35-42. ISSN 978-80-89216-77-2
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz15124.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vzdušného prostředí stájí s důrazem na znečišťující složky, a to plyny včetně zápašných látek, prach, mikroorganismy a další sloučeniny; a jejich potenciální význam na výskyt onemocnění ustájených zvířat a obslužného personálu včetně jejich vlivu na životní prostředí v okolí farem.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat