Má úroveň welfare zvířat vliv na spotřebu antimikrobik?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Má úroveň welfare zvířat vliv na spotřebu antimikrobik?. Náš chov, 2023, roč. 83(1), s. 57-60. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23010.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vlivu úrovně welfare na zdraví a spotřebu antimikrobiálních látek v chovech hospodářských zvířat. Nízká úroveň welfare zvířat se projevuje zvýšenou mortalitou, narušením růstu a vývoje, zvýšenou morbiditou, imunosupresí. Vysoká úroveň welfare má přímý i nepřímý vliv na bezpečnost a kvalitu potravin.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat