Má výživa vliv na spotřebu antimikrobik?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Má výživa vliv na spotřebu antimikrobik?. Selská revue, 2021, roč. 2021(4), s. 130-133. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21133.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na problematiku významu výživy na ovlivnění funkce střevního mikrobiomu jako významné součásti strategie omezení spotřeby antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat. Vychází z analýzy našich i zahraničních odborných literárních zdrojů (PubMed) a především pak z praktických zkušeností autorů. Výživa, a to nejen z hlediska kvantitativního, tj. zabezpečení dostatečného množství krmiva, ale především z hlediska kvalitativního, má velký význam na vnímavost zvířat k infekčním onemocněním. Z důvodu zvýšeného rizika šíření antimikrobiální rezistence při nadměrném používání antibiotik nabývá na významu možnost doplnění krmných dávek o bylinné směsi a výtažky, prebiotika, probiotika, synbiotika a imunomodulancia jako součásti prevence onemocnění.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat