Má význam tepelná izolace stájí pro chov skotu?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a POLCR, Stanislav., 2016 Má význam tepelná izolace stájí pro chov skotu?. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2016. Nitra: Slovenská spoiločnosť pre techniku prostredia, s. 21-27. ISSN 978-80-89216-95-6