Mají antiparazitika vliv na vývoj rezistence?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Mají antiparazitika vliv na vývoj rezistence?. Selská revue, 2022, roč. 2022(5), s. 108-112. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22287.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu rizika vzniku rezistence při používání antiparazitárních léčiv v chovech hospodářských zvířat včetně faktorů, které se na jejím vzniku a šíření mohou podílet a preventivních opatření, které je možné v chovech realizovat.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat