Máme kolostrální výživu telat dojeného skotu skutečně v pořádku?

ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a STANĚK, Stanislav., 2017 Máme kolostrální výživu telat dojeného skotu skutečně v pořádku?. In VÚVeL FEST III - od výzkumu k praxi, zdraví a produkce v chovech hospodářských zvířat. Brno: VÚVeL, s. prezentace 1-11. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17023.pdf
Abstrakt

V příspěvku byly shrnuty znalosti z oblasti pasivní imunity telat, dále pak kolostrogeneze atd. Shrnuty byly faktory managementu dojených krav, které mohou negativně ovlivnit kvalitu mleziva (pořadí laktace, délka doby stání na sucho, předčasná sekrece mleziva, tepelný stres aj.). Vysvětleny byly také faktory, které negativně ovlivňují pasivní imunitu telat (zdravotní stav, kvalita mleziva, množství mleziva, hygiena dojení aj.). Představeny byly první výsledky: 77,4 % vzorků mleziva bylo kvalitních – s obsahem IgG vyšším než 50 g/L. Stejný parametr u prvotelek (nad 50 g IgG/L) splnilo 74,3 % vzorků. Shrnuty byly také možnosti efektivní kontroly kvality mleziva hustoměrem a refraktometrem. V případě kontroly imunitní vybavenosti telat (pasivní imunity), byly představeny možnosti kontroly hladiny celkového proteinu a hladiny IgG v séru telat. Prezentovány byly také možnosti hodnocení pasivní imunity telat na úrovni stád.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat