Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

BARTOŇ, Luděk., 2022 Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 2022-06-07. ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz22258.pdf
Abstrakt

Dne 7.6. 2022 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskutečnil workshop nazvaný Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství. Odborné veřejnosti byly představeny dosavadní výsledky řešeného výzkumného projektu, které přednesli jednotliví řešitelé tohoto projektu. Témata prezentací přednesených na workshopu se dotkla celé řady odborných oblastí a aktuálních problémů české zemědělské praxe – reprodukce skotu, indikace negativní energetické bilance u krav v rané fázi laktace, využití dat z různých typů automatických senzorů pro zlepšení managementu dojených stád, vliv sociálního stresu na produkci dojnic, faktory ovlivňujících ekonomiku výroby mléka aj. Nové poznatky z těchto oblastí mají potenciál dalšího využití ve výzkumu, ale i přímé aplikace v chovatelské praxi.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu