Management routines at the time of farrowing-effects on teat success and postnatal piglet mortality from loose housed sows

VASDAL, G., OSTENSEN, I., MELIŠOVÁ, Michala, BOZDĚCHOVÁ, Barbora, ILLMANNOVÁ, Gudrun a ANDERSEN, I. L. Management routines at the time of farrowing-effects on teat success and postnatal piglet mortality from loose housed sows. Livestock Science, 2011, 136, 225-231. ISSN 1871-1413.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz11013.pdf
Abstrakt

The aim of this experiment was to study the effects of different management routines during farrowing on latency to first suckle, heat loss, weight gain and postnatal mortality. 872 piglets were subjected to one of six different routines: control (CON); placed in creep area (CREEP); placed at the udder (UDDER); dried and placed back where found (DRY); dried and placed in creep area (DRYCREEP); dried and placed at the udder (DRYUDD). Latency from birth to first suckle was shortest for piglets in the DRYUDD and UDDER. More live born piglets died in the UDDER compared to the other treatments, but there were no other differences between the treatments with regards to postnatal mortality. Regardless of treatment, several piglet-related factors were found to be highly important for postnatal mortality: number of functional teats per piglet, birth weight, the latency from birth to first suckle, and rectal temperature at 2 hours after birth.

ProjektVliv chování a vokalizace selat na mateřské chování prasnice ve vztahu k moratlitě selat, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníEtologie