Management výživy březích prasnic

VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Management výživy březích prasnic. Náš chov, 2021, roč. 81(1), s. 22-24. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21002.pdf
Abstrakt

V chovu prasat došlo v posledních letech ke značnému pokroku v počtu narozených a dochovaných selat na prasnici. Schopnost prasnice poskytnout dostatek živin plodům během březosti, produkovat dostatek mléka pro početné vrhy a po odstavu zabřeznout v co nejkratší době je významným ukazatelem úspěšné reprodukce. Zvýšení reprodukční užitkovosti sebou proto přináší vyšší nároky na výživu prasnic. Výživa prasnic v tomto období je zaměřena na obnovení tělesných rezerv vyčerpaných během kojení selat a na přípravu na další březost.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat