Manipulační vozík na selata

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Manipulační vozík na selata. Autoři: DANĚK, Petr a BAŘINKOVÁ, Věra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 24537 U1. 2012-11-12.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz12171.pdf
Abstrakt

Pro jednoduchou manipulaci se selaty je vozík opatřen vstupním otvorem se spouštěcí rampou. Selata jsou nahnána po rampě do vozíku a vstupní otvor se uzavře dvířky.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat