Mapování QTL se vztahem k produkčním parametrům

MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, SAHANA, G., KOTT, Tomáš, KYSELOVÁ, Jitka, KOTTOVÁ, Blanka, ŠEFROVÁ, Jaroslava, KREJČOVÁ, Michaela a MELČOVÁ, Soňa. Mapování QTL se vztahem k produkčním parametrům. Náš chov, 2012, roč. 72(12), s. 23-24. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12184.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit přítomnost lokusů pro kvantitativní vlastnosti (QTL) na chromozomech 6, 7, 11, 14 a 23 u českého strakatého skotu s možným vlivem na parametry mléčné užitkovosti (produkce mléka, bílkovin a tuku, obsah bílkovin a tuku v mléce). Sledováno bylo 352 býků 16 linií, u nichž byly stanoveny genotypy 38 mikrosatelitních markerů a z databanky kontroly užitkovosti byly převzaty jejich plemenné hodnoty (PH) pro množství mléka, bílkovin a tuku a obsah bílkovin a tuku. Vyhodno­cení bylo provedeno specializovaným software, metodou REML, s použitím jednoznakových analýz. Statisticky významný QTL se vztahem k obsahu tuku v mléce byl detekován na počátku chromozomu 14 (0 M), v blízkosti markeru ILSTS039. Předpokládané QTL se vztahem ke sledovaným parametrům byly zjištěny na chromozomech 6, 7, 11 a 23.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat