Masná užitkovost býků plemene česká červinka

BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Masná užitkovost býků plemene česká červinka. Náš chov, 2010, roč. 70(12), s. 32-33. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10205.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat masnou užitkovost býků plemen česká červinka a české strakaté. Zatímco býci plemene české strakaté poražení ve shodném věku zaznamenali vyšší porážkovou hmotnost, hmotnost jatečně upraveného těla i stupeň zmasilosti SEUROP, třída protučnělosti a jatečná výtěžnost byla u obou plemen zcela srovnatelná. Naopak podíl jatečných lojů byl nižší u býků plemene česká červinka. Z výsledků technologického rozboru pravé jatečné půlky vyplývá že býci obou plemen zaznamenali velmi podobné hodnoty.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu