Masný skot

ZAHRÁDKOVÁ, Radka, ŠÁROVÁ, Radka, BUREŠ, Daniel, VOSTRÝ, Luboš, VESELÁ, Zdeňka, TESLÍK, Václav, KVAPILÍK, Jindřich, ŠPINKA, Marek, BARTOŇ, Luděk a STĚHULOVÁ, Ilona. Masný skot. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009, 345 s. ISBN 978-80-254-4229-6
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran345
Interní odkaz9063.pdf
Abstrakt

Monografie se zabývá všemi aspekty chovu masného skotu v České republice.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU, Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice
OdděleníChov skotu, Etologie, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat