Mastitidy a jejich vliv na ekonomiku chovu mléčného skotu

KVAPILÍK, Jindřich., 2016 Mastitidy a jejich vliv na ekonomiku chovu mléčného skotu. In Mastitidy skotu. Brno: VFU, s. 84-90. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16226.pdf
Abstrakt

K efektivní prevenci a léčbě mastitid je nutná znalost aktuální situace a vývoje zdravotního stavu mléčné žlázy. Za spolehlivý ukazatel zdravotního stavu mléčné žlázy se obecně považuje počet somatických buněk v mléce. Unijní i český limit pro syrové kravské mléko je 400 tis. v 1 ml a hranice mezi zdravou a ohroženou mléčnou žlázou se pohybuje mezi 100 a 150 tis. v ml mléka. Podle 16 autorů z různých států se klinické mastitidy vyskytovaly v průměru u třetiny krav stáda, výskyt subklinických zánětů mléčné žlázy je výrazně větší. Hlavní výrobní ztrátou vyvolanou klinickou mastitidou je snížení objemu prodaného mléka v průměru o 550 litrů. Druhou hlavní výrobní ztrátou je obvykle vyšší obměna stáda z důvodu onemocnění. Ekonomické ztráty vyvolané mastitidami představují nižší výnosy a vyšší náklady na výrobu mléka. Na základě literárních údajů a vlastních kalkulací je ekonomická ztráta na jeden výskyt klinické mastitidy odhadnuta pro podmínky ČR na 9000 Kč. Subklinické a klinické mastitidy se v různé intenzitě vyskytují téměř bez výjimky ve všech stádech. Proto prevence a terapie by měla být pravidelnou a trvalou součástí managementu stáda.

ProjektVýzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid
OdděleníChov skotu