Mastitidy dojených krav a ekonomické ztráty

KVAPILÍK, Jindřich. Mastitidy dojených krav a ekonomické ztráty. Veterinářství, 2014, roč. 64(12), s. 946-955. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14160.pdf
Abstrakt

Ekonomické ztráty vyvolané mastitidami představují ve srovnání se zdravými dojnicemi nižší výnosy (tržby) a vyšší náklady na výrobu mléka. Na základě literárních údajů a vlastních kalkulací je ekonomická ztráta na jeden výskyt mastitidy odhadnuta pro podmínky ČR na 9000 Kč. Podílejí se na ní přibližně 53 % nižší tržby za prodané mléko, 20 % vyšší vyřazování (obměna stáda) krav, 14 % náklady na léky a léčení krav, 7 % práce na ošetřování nemocných krav a 6 % srážky z nákupní ceny mléka. V důsledku působení různých faktorů (počty a intenzita nemoci, užitkovost krav, náklady na chov krav, ceny mléka aj.) mohou ztráty vyvo­lané mastitidami kolísat mezi 4000 a 18 000 Kč. Pokud by v ČR mastitidou onemocnělo 35 % (130 tis.) z aktu­álního stavu 373 tis. dojených krav, dosáhla by celková ekonomická ztráta vyvolaná klinickými mastitidami přibližně 1,2 mld. Kč (1170 mil. Kč) ročně. Ztráta 9000 Kč na krávu s mastitidou a 3140 Kč na každou dojnici stáda odpovídá při aktuální ceně mléka (9,50 Kč) tržbám za 950 a 330 litrů mléka. Zvýšení podílu krav s mastitidou o 1 % by v ČR zvýšilo ekonomickou ztrátu o dalších 38,5 mil. Kč. Vzhledem k plošnému výskytu zánětů mléčné žlázy krav by se za účelem snížení vysokých ekonomických ztrát měla prevence a terapie této produkční nemoci stát pravidelnou součástí managementu stáda.

ProjektVýzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu