Mastitidy u dojených krav a výrobní ztráty

KVAPILÍK, Jindřich. Mastitidy u dojených krav a výrobní ztráty. Veterinářství, 2014, roč. 64(7), s. 550-560. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14161.pdf
Abstrakt

Podle literárních údajů onemocní klinickou mastitidou v průměru kolem 30 % dojnic ročně, výrazně vyšší výskyt je obvykle uváděn u mastitid subklinických. Na výši ekonomických ztrát vyvolaných mastitidami má hlavní podíl nižší prodej mléka v důsledku snížení dojivosti a vyloučení mléka z dodávky v rámci ochranné lhůty. Při vysoké variabilitě (zhruba 475 až 640 kg) lze průměrnou ztrátu odhadnout na 565 kg mléka na jeden výskyt mastitidy. Mezi další příčiny ztrát patří vyšší vyřazování krav, náklady na léčení krav, vyšší spotřeba práce (o 1 až 4 hod. na výskyt) při ošetřování dojnic, horší ukazatele plod­nosti, horší jakost mléka (nižší obsah tuku a obvykle i bílkovin v mléce, vyšší počty somatických buněk) aj. Z výsledků analýz jakosti mléka v českých a bavorských laboratořích byly zjištěny průkazné vztahy mezi počtem somatických buněk a obsahem tuku (r = -0,535 a -0,508), bílkovin (-0,439 a -0,469) a cel­kovým počtem mikroorganismů (r = +0,510 a +0,630).

ProjektVýzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid
OdděleníChov skotu