Mateřské chování u prasat

ILLMANNOVÁ, Gudrun. Mateřské chování u prasat. Náš chov, 2004, roč. 64(2), s. 28-30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4228.pdf
Abstrakt

K většině úhynů selat dochází během prvních 3 dnů po porodu, přičemž nejčastějšími příčinami úhynu jsou podvýživa a zalehnutí prasnicí. Dobré mateřské chování prasnice by mělo maximalizovat možnosti sání selat a zároveň by mělo zahrnovat vysokou reaktivitu na vokalizaci zalehnutých selat, aby bylo zabráněno jejich úhynu. V našem projektu navrhujeme nový přístup, který respektuje dvě odlišné fáze příjmu mléka selaty a jejich souvislost s mateřským chováním prasnice a mortalitou selat (Fáze 1 ? kontinuální příjem mléka a Fáze 2 ? cyklický příjem mléka).

OdděleníEtologie