Médium pro prosvětlování hlístic

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Médium pro prosvětlování hlístic. Autoři: VADLEJCH, Jaroslav, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a LANGROVÁ, Iva.. Česká republika. Užitný vzor CZ 31456 U1. 2018-02-13.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18050.pdf
Abstrakt

Technické řešení se týká prosvětlovacího média pro studium vnitřní morfologie hlístic, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje ne méně než 10% a zároveň ne více jak 50% glycerol ve směsi s minimálně 75% ethanolem a to v poměru ne méně jak jeden objemový díl glycerolu a ne více jak pět objemových dílů ethanolu. Médium se dále vyznačuje tím, že optimální poměr pro většinu vzorků je jeden objemový díl 30% glycerolu a pět objemových dílů 75% ethanolu a dále se médium vyznačuje tím, že dostatečně prosvětlí povrchové struktury hlístic a současně je šetrné k lidskému zdraví.

ProjektVyužití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat