Měření doby přežvykování a jeho využití při řízení stáda

VACEK, Mojmír a KRPÁLKOVÁ, Lenka. Měření doby přežvykování a jeho využití při řízení stáda. Náš chov, 2017, roč. 77(10), s. 43-45. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17162.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit vztah mezi dobou přežvykování a příjmu krmiva, dojivostí a změnami zdravotního stavu dojnic v oko-loporodním období. Ke sledování byl využit soubor 31 krav v experimentální stáji účelového hospodářství VÚŽV, v. v. i., v Praze v Uhříněvsi. Denně byla zaznamenávána doba příjmu krmiva, příjem krmiva, délka přežvykování, nádoj mléka, obsah tuku, bílko­vin a poměr obsahu tuku a bílkovin v mléce. Doba přežvykování byla měřena pomocí Vitalimetru 5P od výrobce Farmtec a. s. Krávy 40 až 10 dní před otelením přijímají krmivo v menších dávkách než po otelení, ale stejnou, nebo delší dobu. V období 60 dnů po otelení měly krávy s nejvyšším průměrným denním nádojem, tj. 41 a více kg mléka, nejvyšší příjem krmiva (45,11 kg) a nejdelší dobu žraní (3,13 hod.) a přežvykování (8,12 hod.). Příjem krmiva, doba žraní a přežvykování se s blížícím porodem snižovaly od 5. dne před otelením a začínaly se nepravidelně zvyšovat již od 1. dne otelení. 14. den po otelení byl průměrný příjem 30,0 kg, čas 154 min a přežvykování trvalo 458 min. Výskyt metritid a kulhání krav způsobil snížení příjmu krmiva a doby přežvykování. Výsledky potvrdily, že sledování příjmu krmiva a dobu přežvykování lze využít jako nástroj ke zlepšení řízení stáda dojnic.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda
OdděleníChov skotu